HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พี่ปุ้ย 098475563 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.112 01 สิงหาคม 2562
14:58:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กิตติกูล 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 01 สิงหาคม 2562
11:25:00 น.
Chrome ภาษาไทย เป็น สี่เหลี่ยม ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0857761423 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 01 สิงหาคม 2562
10:47:00 น.
chrome ใช้งานไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 กรกฎาคม 2562
15:54:00 น.
เมนูบาร์พิมพ์ภาษาไทยเป็นช่องสี่เหลี่ยม เข้าเน็ตไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐพล หิรัญเรือง 0872533350 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2562
10:28:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 05 กรกฎาคม 2562
11:04:00 น.
พิมพ์โปรแกรมเวิร์ดไม่ได้ค่ะ ติดตั้ง ms office ปรับปรุง Software 0.00
ทิพวรรณ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.86 03 กรกฎาคม 2562
12:31:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 700.00
นาย ภัทรกร สุทธิวัฒน์ 0849268755 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 02 กรกฎาคม 2562
15:35:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวนันท์ 0891156991 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12. 28 มิถุนายน 2562
15:16:00 น.
เครื่องไม่เก็บไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 27 มิถุนายน 2562
11:22:00 น.
เครื่องปริ้นนเตอร์ไม่ทำงาน และขอให้เดินระบบสายแลนเพิ่มเติม เคลียร์ซับหมึกปริ็นเตอร์ เดินสายแลน 2 เส้น ปรับปรุง Hareware 200.00
นายเฉลิมภพ คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 20 มิถุนายน 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมเสียงดัง และเครื่องปริ๊นเตอร์ไม่ทำงาน เปลี่ยนพัดลม PowerSupply ปรับปรุง Hareware 200.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.180 19 มิถุนายน 2562
11:18:00 น.
บู๊ตเครื่องไม่ติด รันระบบไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.กนกวรรณ วรรณเวช 0862254790 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.233 06 มิถุนายน 2562
15:40:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติดหน้าจอเป็นบลูสกรีน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พิสุทธิ์ สารบรรณ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 05 มิถุนายน 2562
14:23:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ เครื่องสำรองไฟเสีย ปรับปรุง Hareware 1,500.00
กรรณิกา ถวิลการ 043-224029 สำนักการคลัง 192.168.11.163 05 มิถุนายน 2562
09:43:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด ปลั๊กหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 0967586167 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.122 04 มิถุนายน 2562
11:13:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด flash bios ปรับปรุง Hareware 0.00
นายศุภวัตร สาขา 0849268743 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.70 29 พฤษภาคม 2562
17:07:00 น.
เครื่องค้างบ่อย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กรกฎ สระคูพันธ์ 0908414326 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.44 29 พฤษภาคม 2562
15:41:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ธนานนท์ ก้อนใจจิตร 043-221184 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 28 พฤษภาคม 2562
11:55:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ซ่อม swich power on ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุชิต ผลแก้ว 0849268755 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 27 พฤษภาคม 2562
16:29:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น