HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวเย็น 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 12 มิถุนายน 2561
16:43:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด สวิตซ์เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.ศิริินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 11 มิถุนายน 2561
11:37:00 น.
จอดำวินโด้ไม่รัน สายสัญญาณจอ ปรับปรุง Hareware 100.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0955399419 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 08 มิถุนายน 2561
10:29:00 น.
จอเปิดไม่ติด เปลี่ยนอแดปเตอร์ ปรับปรุง Hareware 400.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 07 มิถุนายน 2561
10:59:00 น.
Error ขึ้นหน้าจอสีฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 06 มิถุนายน 2561
09:34:00 น.
เครื่องพิมพ์ ของฝ่ายแผนที่ภาษีไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายโกวิทย์ หรักประโคน 0849561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 05 มิถุนายน 2561
11:11:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กษม 043225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 01 มิถุนายน 2561
15:14:00 น.
เครื่งพิมพ์ ไม่สามารภพิมพ์ได้ ไฟที่ drum และ error ขึ้น เปลียน Drum ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.159 01 มิถุนายน 2561
11:00:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 0834185553 สำนักการคลัง 192.168.11.116 31 พฤษภาคม 2561
13:05:00 น.
ติดได้ประมาณ 10 นาทีจะปิดตัวเองลงแล้วเปิดใหม่ จะวนแบบนี้ทั้งวัน เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,450.00
เฉลิม 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.215 31 พฤษภาคม 2561
12:12:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ทำงาน set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
สุภาพร 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 31 พฤษภาคม 2561
11:59:00 น.
เครื่องปริ๊นไม่ทำงาน ลงไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวชัชฎาภรณ์ นุดสมบัติ 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 31 พฤษภาคม 2561
11:40:00 น.
เดินสายLAN 1จุด ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
สุวรรณณี 0832360701 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 31 พฤษภาคม 2561
10:56:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ไม่รัน windows ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาวดี 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 30 พฤษภาคม 2561
12:36:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 30 พฤษภาคม 2561
12:20:00 น.
เข้า feacbook ไม่ได้ password ไม่ถูกต้อง ปรับปรุง Software 0.00
ชัชฏาภรณ์ 0833288881 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 30 พฤษภาคม 2561
11:02:00 น.
เปิดไม่ติด สายไฟ AC ปรับปรุง Hareware 50.00
ประไพศรี ไชยโย 090-5816356 สำนักการคลัง 192.168.11.245 30 พฤษภาคม 2561
09:25:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ศิริอนงค์ ศรีทายาง 0812393958 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 25 พฤษภาคม 2561
11:02:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.80 25 พฤษภาคม 2561
11:00:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ชัชฎาภรณ์ 0955399419 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.222 24 พฤษภาคม 2561
10:40:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด สายไฟ AC เสีย ปรับปรุง Hareware 50.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น