HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
กัลยา เทพศิลา 094-2898405 สำนักการคลัง 192.168.11.86 01 กุมภาพันธ์ 2561
09:44:00 น.
ไม่สามารถปริ้นได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 31 มกราคม 2561
10:56:00 น.
เมนบอร์ดมีปัญหา เปลี่ยน แผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 3,000.00
พัทยา สอนประเทศ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.16 30 มกราคม 2561
13:32:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พัทยา สอนประเทศ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 30 มกราคม 2561
13:17:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
วราลักษณ์ ศรีโนนชัย 086-8577929 สำนักการคลัง 192.168.11.83 30 มกราคม 2561
11:11:00 น.
ปริ๊นเตอร์ERROR add printer ปรับปรุง Software 0.00
พงศ์ศิริ 043-271-210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 29 มกราคม 2561
14:35:00 น.
เครื่องช้า ค้าง usb ใช้ไม่ได้ การ์ดจอเสีย ใช้ on board ปรับปรุง Hareware 0.00
พงศ์ศิริ 043-271-210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 29 มกราคม 2561
14:33:00 น.
ช้า หน้าเดสทอป ค้าง รันช้า ค้าง การ์ดจอเสีย ใช้ on board ปรับปรุง Hareware 0.00
พงศ์ศิริ 043-271-210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 29 มกราคม 2561
14:30:00 น.
ช้า ค้าง ที่หน้าเดสทอป การ์ดจอเสีย ใช้ on board ปรับปรุง Hareware 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 29 มกราคม 2561
11:36:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นออกได้ครับ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 26 มกราคม 2561
08:56:00 น.
ปริ้นไม่ได้ครับ add printer ปรับปรุง Software 0.00
พิชญา 0862396370 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 24 มกราคม 2561
10:32:00 น.
ปริ้นไม่ได้.. add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา 1215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.55 23 มกราคม 2561
09:57:00 น.
ไฟไม่เข้า เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 800.00
พิชญา 0862396370 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 22 มกราคม 2561
12:00:00 น.
เข้าระบบอินเตอร์เนตแล้วขึ้นจอสีฟ้าเปิดเครื่ิงอีกครั้งไม่สามารถเข้าเนตได้บางที่ทำงานอยู่ดีๆก็ขึ้นจอฟ้าๆๆ (นัดยกเครื่องหลังบ่ายโมงของวันที่23 มกราคม 25 ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 1307 สำนักการคลัง 192.168.11.131 12 มกราคม 2561
10:20:00 น.
ปริ้นไ่ม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 12 มกราคม 2561
10:19:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
ชลันดา โพธินาม 1306 สำนักการคลัง 192.168.11.168 10 มกราคม 2561
09:30:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ปรับปรุงระบบ e-laas ปรับปรุง Software 0.00
สุรณี บุญจิระสวัสดิ์ 043225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.104 08 มกราคม 2561
11:20:00 น.
คอมเปิดไม่ขึ้นอยากให้ลงวินโดว์ให้ใหม่ค่ะ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,100.00
ชลันดา โพธินาม 0875564589 สำนักการคลัง 192.168.11.168 08 มกราคม 2561
10:33:00 น.
เปิดไม่ติด มีกลิ่นไหม้ เพาเวอร์ซัพพลายเสีย ปรับปรุง Hareware 900.00
ขนิษฐา เทพไกรวัล 090-851-7218 สำนักการศึกษา 192.168.14.65 28 ธันวาคม 2560
14:51:00 น.
ช่วยมาลงระบบcomให้เชื่อมต่อด่วนจ้า(รายการใหม่) สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
อมรา โกศลสุรภูมิ 043-321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 25 ธันวาคม 2560
10:19:00 น.
บูทไม่ขึ้นเป็นอาการเก่า เข้าwindowsไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น