HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 09 กุมภาพันธ์ 2566
11:23:00 น.
ลง adobe indesign เพื่อใช้ในงานออกแบบ ติดตั้งโปรแกรม adobe indesign ปรับปรุง Software 0.00
พรทิพย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 กุมภาพันธ์ 2566
09:05:00 น.
เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง 0.00
นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง สำนักปลัดเทศบาล wifi 07 กุมภาพันธ์ 2566
11:30:00 น.
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
พรทิพย์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 กุมภาพันธ์ 2566
09:59:00 น.
เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 กุมภาพันธ์ 2566
09:53:00 น.
ต่อเครื่องพริ๊นเตอร์ 0.00
น.ส.สุกาญจนา อาจวงษา สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.85 01 กุมภาพันธ์ 2566
11:06:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
มนัญญา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.152 31 มกราคม 2566
07:46:00 น.
ใช้งานโปรแกรมแต่งรูปภาพไม่ได้และเครื่องทำงานช้าในทุกๆโปรแกรม ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ สำนักการคลัง 192.168.11.206 27 มกราคม 2566
14:24:00 น.
ปริ้นงานไม่ออก set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ สำนักการคลัง 192.168.11.206 27 มกราคม 2566
11:56:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปุณิกา จุลวงศ์ สำนักการคลัง 192.168.11.99 27 มกราคม 2566
11:41:00 น.
คอมพิวเตอร์มีปัญหา ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วรรณวิสาข์ สังข์หมื่นนา สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 27 มกราคม 2566
11:35:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ใช้สายแลน ไม่มีสัญญาญเข้า ทำเบิกจ่ายไม่ได้ สำนักสวัสดิการสังคม แจ้ง User Password ระบบ Authen ปรับปรุง Software 0.00
ภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ สำนักการคลัง 192.168.11.206 26 มกราคม 2566
13:19:00 น.
เครื่องคอมฯมีปัญหา ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร สำนักการศึกษา 192.168.14.80 26 มกราคม 2566
11:10:00 น.
เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง set driver sound ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 25 มกราคม 2566
08:49:00 น.
เครื่องดับเอง ใช้งานอยู่ดับเอง เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 1,000.00
ศิระภัสสร สำนักการศึกษา 192.168.14.80 24 มกราคม 2566
09:01:00 น.
เปิดเครื่องแล้วหน้าจอคอมกระพริบ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสยามรัฐ แพนสมบัติ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 23 มกราคม 2566
16:28:00 น.
ไม่สามารถเปิดพิมพ์งาน Word ได้ เปิด Microsoft Edge ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ facebook ลงข่าวได้.. activate office ปรับปรุง Software 0.00
กฤติกา ชูเชิด สำนักการคลัง 192.168.11.155 23 มกราคม 2566
14:01:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ 0.00
กฤติกา ชูเชิด สำนักการคลัง 192.168.11.155 23 มกราคม 2566
14:00:00 น.
word ใช้งานไม่ได้ 0.00
กมลนิตย์ กองโฉม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.122 23 มกราคม 2566
13:39:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มกราคม 2566
12:04:00 น.
ดับบ่อยทำงานไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น