HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
รัตนา 0817999640 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 ตุลาคม 2559
12:43:00 น.
ติดต่อเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไม่ได้ (192.168.15.13) เมื่อเช้ายังพิมพ์ได้อยู่เลย 0.00
ฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 13 ตุลาคม 2559
11:00:00 น.
ติดตั้งเครื่องScan ติดตั้งเครื่องScan ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 13 ตุลาคม 2559
10:58:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (ระบบe-laas) เป็นปัญหาที่ server e-laas ปรับปรุง Software 0.00
องอาจ อันทะโย ทะเบียน 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 ตุลาคม 2559
10:22:00 น.
ติดไวรัส ขอลงวินโดว์ใหม่ 0.00
พงศ์ศิริ 098-626-1891 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.23 12 ตุลาคม 2559
14:38:00 น.
บูทไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.105 12 ตุลาคม 2559
09:41:00 น.
เข้าโปรแกรมออ๊ฟฟิตไม่ได้ ลง office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.อาภัสราพร สุมนามธี 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.251 11 ตุลาคม 2559
13:07:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ 0.00
นางฉัฐญา แสนพงษ์ 0801882739 สำนักการคลัง 192.168.11.251 11 ตุลาคม 2559
10:57:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 0938471125 สำนักการคลัง 192.168.11.97 11 ตุลาคม 2559
10:55:00 น.
เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.82 07 ตุลาคม 2559
17:18:00 น.
มีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ศศิธร จันทร์ตรา 043-221667 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 ตุลาคม 2559
17:15:00 น.
มีไวรัส 0.00
กานต์พิชชา แหลมทอง 043222866 สำนักการคลัง 192.168.11.97 07 ตุลาคม 2559
12:03:00 น.
ช่่อง usb ไม่ทำงาน พังจ้า ลง ไดรเวอร์ USB Controller ปรับปรุง Software 0.00
นางจริยา แม้นญาติ 0844049957 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 07 ตุลาคม 2559
11:21:00 น.
เชื่อมเครื่องปริ้นเตอร์กับเครื่องแม่ไม่ได้ แชร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางวิภาดา เพ็งหลอย 0875564125 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 06 ตุลาคม 2559
12:54:00 น.
network ใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ว่าที่ ร.ต.หญิงอลิศรา อินไข 0844006438 สำนักการคลัง 192.168.11.93 06 ตุลาคม 2559
12:37:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยน M/B และ HDD ปรับปรุง Hareware 4.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 06 ตุลาคม 2559
10:17:00 น.
ลงเครื่องปริ๊นซ์ ลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2559
10:16:00 น.
ลงเครื่องปริ๊นซ์ 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2559
10:15:00 น.
ลงเครื่องปริ๊นซ์ 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 043-271261 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 06 ตุลาคม 2559
10:12:00 น.
ลงเครื่องปริ๊นซ์ 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 06 ตุลาคม 2559
10:11:00 น.
รบกวนลงเครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่อง brother ในห้องให้ด้วยค่ะ ลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น