HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พี่เบียร์ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 07 เมษายน 2559
09:37:00 น.
ต้องการใช้ปริ๊นเตอร์แบบ network เดินสายแลนให้ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 90.00
พี่แหม่ม สำนักการคลัง 192.168.111.120 04 เมษายน 2559
16:23:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ไฟไม่เข้า เปลี่ยนสายไฟ ปรับปรุง Hareware 50.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง สำนักการศึกษา 192.168.14.73 04 เมษายน 2559
10:02:00 น.
Word กับ Excel ใช้งานไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา สำนักการศึกษา 192.168.11.73 30 มีนาคม 2559
15:53:00 น.
เครื่องปริ้นห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนใช้งานไม่ได้ 0.00
กิตติยา สำนักการศึกษา 192.168.11.73 30 มีนาคม 2559
15:29:00 น.
เครื่องพิมพ์ห้องสมุดเด็กสวนดอกคูนปริ้นไม่ได้ 0.00
น.ส.สุกัญญา มุกดาศรี สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 29 มีนาคม 2559
13:15:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวบทกร ศรีธัญรัตน์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 28 มีนาคม 2559
14:50:00 น.
ใช้งานโปรอกรมไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 24 มีนาคม 2559
10:49:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ ตรวจเช็คไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2559
10:48:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2559
10:46:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2559
10:45:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2559
10:36:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
พัชรา ริวน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 มีนาคม 2559
10:34:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มีนาคม 2559
14:57:00 น.
เครื่องสั่ง print ไม่ได้ 0.00
นายพิสุทธิ์ สารบรรณ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.82 22 มีนาคม 2559
14:11:00 น.
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ fix ip address ปรับปรุง Software 0.00
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 มีนาคม 2559
13:06:00 น.
ลงวินโดว์ใหม่ มีไวรัส 0.00
น.ส.กานต์พิชชา แหลมทอง สำนักการคลัง 192.168.11.97 22 มีนาคม 2559
09:18:00 น.
เครื่องปริ๊นเช็คใช้ไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นายสรายุทธ ขันทะชา สำนักการช่าง 192.168.13.229 17 มีนาคม 2559
15:11:00 น.
ตอนเปิดเครื่อง ขึ้นให้ติดตั้งหลายโปรมแกรม ตอนใช้งาน ลูกศรเม้าส์กระพริบตลอดเวลา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฤทัยรัตน์ แผนทอง สำนักการศึกษา 192.168.14.73 17 มีนาคม 2559
09:51:00 น.
เครื่องขึ้น Windows help support ตลอด ปิด alert help support ปรับปรุง Software 0.00
นางนัชชา ศรีโนนชัย สำนักการคลัง 192.168.11.130 17 มีนาคม 2559
09:49:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เช็คสายไฟ ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น