HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
พรพนา 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 27 สิงหาคม 2561
14:16:00 น.
จอปรับไม่ได้ ปรับแสงหน้าจอ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาววรางคณา วรราช 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 24 สิงหาคม 2561
11:52:00 น.
เครื่องค้าง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชุติมา 097-3189023 สำนักการคลัง 192.168.11.164 20 สิงหาคม 2561
09:48:00 น.
โน๊ตบุ๊คใช้งานไม่ได้คะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางภาสินี เพียธงษา 1402 สำนักการช่าง 192.168.13.193 17 สิงหาคม 2561
11:03:00 น.
เครื่องช้าใช้การไม่ได้เปิดแล้วค้างเป็นเวลานาน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี โฮชิน 0973017384 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.248 15 สิงหาคม 2561
10:55:00 น.
แจ้งสแกนไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043-225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2561
10:43:00 น.
รบกวนติดตั้งเครื่องปริ้นค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญมณี สุยอย 0918672503 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 08 สิงหาคม 2561
10:33:00 น.
ชอบค้างบ่อยๆ ติดไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 0865334215 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:56:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุวรรณณี 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.90 07 สิงหาคม 2561
14:22:00 น.
boot windows ไม่ขึ้นและภาคจ่ายเสียงไม่ออกเสียบแจ็คเข้าไปแล้วเหมือนมันไม่เข้า ลงโปรแกรมใหม่ การ์ดเสียงเสีย ปรับปรุง Software และ Hareware 300.00
นายณัฐวุฒิ ชูสกุล 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.78 06 สิงหาคม 2561
14:23:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปุณณัฐฐา ธนภัทรภูวนันต์ 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 03 สิงหาคม 2561
11:12:00 น.
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
นส.ศิรินงค์ ศรีทายาง 0955399419 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.94 02 สิงหาคม 2561
14:42:00 น.
จอภาพไม่เข้า ทำความสะอาด Dimm Ram ปรับปรุง Hareware 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 061-4565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 02 สิงหาคม 2561
13:10:00 น.
ช่องเสียบ speekker ไม่มีเสียงออกมา ช่องเสียบพัง ปรับปรุง Hareware 0.00
ชุติมา 0825181764 สำนักการคลัง 192.168.11.246 01 สิงหาคม 2561
19:10:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ เซ็ทปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ 0849561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.43 26 กรกฎาคม 2561
12:09:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางศิริพร ศรีรัตนเจริญ 0945568792 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 26 กรกฎาคม 2561
12:08:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นางพิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.87 23 กรกฎาคม 2561
11:12:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
อังชนาพร โนนจุ่น 0945676871 สำนักการศึกษา 192.168.14.63 19 กรกฎาคม 2561
10:49:00 น.
เปิดเครื่องติด แต่หน้าจอไม่ขึ้น แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น