HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 22 มกราคม 2562
14:28:00 น.
เพิ่มเครื่องปริ้น ลงโปรแกรมเครื่องสแกน ติดตั้ง Driver Printer and scanner 0.00
พรเทพ สุตะชา 0994614440 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.85 18 มกราคม 2562
15:13:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางศศิธร นะรากุล 081-2656863 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.82 18 มกราคม 2562
15:11:00 น.
ติดไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางสุรภา นะรินยา - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.71 18 มกราคม 2562
10:10:00 น.
add เครื่องปริ้น Ricoh ใช้ windows 10 add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 15 มกราคม 2562
08:23:00 น.
ต่อสายแลนเข้าcpuคอมพิวเตอร์ ติดตั้งสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 11 มกราคม 2562
11:19:00 น.
ms office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 0896212075 สำนักการศึกษา 192.168.11.215 09 มกราคม 2562
10:12:00 น.
เครื่องทำงานช้า เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 08 มกราคม 2562
14:54:00 น.
เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งงานได้ image unit เสีย 2,000.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0865334215 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 08 มกราคม 2562
11:49:00 น.
เปิดเครื่องแล้วดับ พัดลม cpu ไม่ทำงาน ปรับปรุง Hareware 200.00
นวลจันทร์ พงษ์เพียจันทร์ 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.186 02 มกราคม 2562
12:17:00 น.
ลงเครื่องปริ้นซ์ให้ด้วยค่ะ ติดตั้ง Driver Printer ปรับปรุง Software 0.00
ราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.97 27 ธันวาคม 2561
10:39:00 น.
การใช้งานโปรแกรม word พิมพ์งานไปประมาณ 1 นาที่ จะขึ้น Pop up : Microsoft words has stoped working แล้วโปรแกรมต้องปิด ไม่สามารถพิมพ์งานต่อเนื่องได้ ติดตั้ง Microsoft office ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ฐิติรัตน์ 043221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 26 ธันวาคม 2561
09:09:00 น.
ไรท์แผ่น CD , DVD ไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรม Nero ปรับปรุง Software 0.00
ณภัทร พันธ์ศรี 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 24 ธันวาคม 2561
09:51:00 น.
อาการคล้ายไวรัสเข้าแทรก สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วนา วระบุตร 0849561752 สำนักการคลัง 192.168.11.167 24 ธันวาคม 2561
09:28:00 น.
เปิดไม่ติด เช็คเมนบอร์ด ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูริชญาณ์ แซ่จึง 0898902982 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 24 ธันวาคม 2561
08:55:00 น.
ลงโปรแกรม Adobe Premier , Ligth room ติดตั้ง Adobe premier ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวกมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 043-221667 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.74 20 ธันวาคม 2561
14:03:00 น.
อยากลงโปรแกรม powerpoint 2016 ลง office 2016 ปรับปรุง Software 0.00
เอื้องฟ้า สมปัญญา 0846006612 สำนักการคลัง 192.168.11.72 19 ธันวาคม 2561
15:32:00 น.
โปรแกรมขัดข้อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วิไลภรณ์ กองเกิด 0641575305 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 19 ธันวาคม 2561
13:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม 043-424550 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 19 ธันวาคม 2561
09:30:00 น.
เครื่องเปิดไม่ขึ้น สายสัญญาณไม่ดี ปรับปรุง Hareware 0.00
นายอนุสรณ์ สารสม 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.37 18 ธันวาคม 2561
16:01:00 น.
อาการติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น