HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วันวิสา 0943972926 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.229 09 มีนาคม 2564
15:39:00 น.
เครื่องติดไวรัสคะ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 09 มีนาคม 2564
09:31:00 น.
ใช้ microsoft office ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 08 มีนาคม 2564
12:54:00 น.
ใช้ microsoft office พิมพ์งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จิรา เนาวโรจน์ 0879767002 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.16 08 มีนาคม 2564
09:47:00 น.
เปิดไม่ติด เครื่ิิงไม่ส่งสันญาณไปที่คอม สายสัญญาณจอหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
วรพล 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.20 01 มีนาคม 2564
14:39:00 น.
ปริ๊นเอกสารไม่ได้ set printer 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 01 มีนาคม 2564
09:52:00 น.
วินโดว์ใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายสุพรรณ กาสีชา 0826502459 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2564
11:18:00 น.
เครื่องช้าเข้าเฟสไม่ได้ 0.00
นายสุพรรณ กาสีชา 0826502459 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กุมภาพันธ์ 2564
10:36:00 น.
ช้า หน้าจอขาว หรือไม่ก็ฟ้า ไม่มีโปรแกรมใดๆ ค้างบ่อย อืด บางครั้งก็จอดำ เปิดค้างหน้าจอไว้ ซักพักก็ค้าง ทำงานต่อไม่ได้...ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ประจำ...เ 0.00
นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 สำนักการคลัง 192.168.11.159 24 กุมภาพันธ์ 2564
09:56:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer 0.00
นางสาวพรอุทัย ไชยศึก (นก ศึกษา) 063-9636564 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 18 กุมภาพันธ์ 2564
10:50:00 น.
หน้าจอขึ้นสีฟ้า เวลาใช้งาน เป็นมา 3-4 ครั้งแล้วค่ะ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 17 กุมภาพันธ์ 2564
09:38:00 น.
แจ้งได้รับเครื่องใหม่ ขอไอพี เพิ่ม 2 เครื่อง ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
วิภารัตน์ มูลมาตย์ 0852287065 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 16 กุมภาพันธ์ 2564
09:07:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ 0.00
นายสกาวุธ บุญตัน 043224029 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กุมภาพันธ์ 2564
13:46:00 น.
ติดตั้งเครื่องปริ้นและแชร์ปริ้นเตอร จำนวน 2 เครื่อง 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 11 กุมภาพันธ์ 2564
15:03:00 น.
เครื่องปริ้นไม่ได้ add printer 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 11 กุมภาพันธ์ 2564
13:24:00 น.
ติดตั้งเครื่องใหม่และลงโปรแกรมใหม่คะ ติดตั้งเครื่อง ปรับปรุง Hareware 0.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 11 กุมภาพันธ์ 2564
10:58:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 0863107892 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 08 กุมภาพันธ์ 2564
14:36:00 น.
อินเตอร์เนตใช้การไม่ได้ set authen gateway ปรับปรุง Software 0.00
พรรษา ศรีชัยแสง 087-8663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.17 02 กุมภาพันธ์ 2564
13:32:00 น.
เปิดเครื่องคอมไม่ได้ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ธนิดา 0638810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 01 กุมภาพันธ์ 2564
10:09:00 น.
Microsoft office ใช้งาานไม่ได้ค่ะ activate office 0.00
จิรา เนาวโรจน์ 0957745328 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.234 01 กุมภาพันธ์ 2564
08:37:00 น.
ไม่สามารถปริ้นเอกสารออกได้จากเครื่องไปเครื่องปิ้นดตอร์ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น