HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร 0943565325 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 08 พฤษภาคม 2562
09:33:00 น.
เชื่อมกับเครื่องปริ้นอื่นไม่ได้ หมายเหตุ ลงวินโด้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 07 พฤษภาคม 2562
11:12:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ 0.00
จิตติพงศ์ สวนอ่อน 0800139996 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 07 พฤษภาคม 2562
10:03:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 พฤษภาคม 2562
09:50:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ได้ 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 พฤษภาคม 2562
09:45:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ได้ 0.00
น.ส.ปณิสรา 0935797158 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 02 พฤษภาคม 2562
12:10:00 น.
ไม่มีอินเทอร์เน็ท ช่วยมาต่อให้หน่อยจ้า เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 พฤษภาคม 2562
10:33:00 น.
เปิดการใช้งานโปรแกรมExcle แล้วขึ้นสีแดงข้อความผลิตภัณฑ์ล้มเหลว 0.00
สาธิต 0816618982 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 01 พฤษภาคม 2562
15:04:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ สายแลนมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
ศุรีมาศย์ เลขะสุวรรณ 0874267372 สำนักการคลัง 192.168.11.254 29 เมษายน 2562
14:14:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเที่ยง 0862320653 สำนักการคลัง 192.168.11.83 29 เมษายน 2562
10:26:00 น.
เชื่อมต่อระบบLAN ไม่ได้ share file and folder ปรับปรุง Software 0.00
ทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 087-4334024 สำนักการคลัง 192.168.11.236 25 เมษายน 2562
15:41:00 น.
เครื่องปริ้นท์เตอร์ เมื่อพิมพ์เอกสารหมึกจะออกมาเเปื้อนกระดาษริมด้านซ้ายมือยาวทั้งแผ่น และตัวอักษรขาดเป็นช่วงๆ 0.00
นายโกวิทญ์ กุลวิเศษ 043225618 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 25 เมษายน 2562
11:59:00 น.
เชื่อมเน็ตไม่ได้ 0.00
รุ่งฤดี ยอดวัน 0828692186 สำนักการคลัง 192.168.11.154 24 เมษายน 2562
16:28:00 น.
ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก set printer 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 24 เมษายน 2562
16:23:00 น.
เข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่ได้ ( EGP ) ติดตั้ง IE11 ปรับปรุง Software 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0801998284 สำนักการคลัง 192.168.11.92 24 เมษายน 2562
15:01:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้น งานด่วนค่ะ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 เมษายน 2562
15:07:00 น.
เน็ทหลุดบ่อย ติดๆดับๆ ไวท์เล็ทน่าจะเสีย เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี 043221185 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 22 เมษายน 2562
10:24:00 น.
เปิดไม่เครื่องขึ้น 0.00
ศุรีมาศย์ เลขะสุวรรณ 0874267372 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 เมษายน 2562
16:50:00 น.
ใช้งานไมโครซอฟเวิร์ดไม่ได้ ค้างและขึ้น Not Responding 0.00
ศิวารญา วงษาสันต์ 0874267372 สำนักการคลัง 192.168.11.92 19 เมษายน 2562
10:23:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set brower ออก Authen ปรับปรุง Software 0.00
เพิ่มสุข วงษ์ประชุม 043-424550 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.118 09 เมษายน 2562
16:02:00 น.
เปิดคอมไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น