HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ฟาริดา ศรีเรือง 043221185 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 กุมภาพันธ์ 2565
11:49:00 น.
เซฟเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ห้องสำนักปลัด 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 0935561456 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 01 กุมภาพันธ์ 2565
10:49:00 น.
เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สรรพทรัพย์ 0910612680 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 01 กุมภาพันธ์ 2565
09:25:00 น.
เครื่องและจอเปิดติดแต่ไม่มีภาพขึ้นจอ จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 31 มกราคม 2565
14:43:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร พรหมชมชา 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 31 มกราคม 2565
12:26:00 น.
โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิตใช้ไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 26 มกราคม 2565
10:07:00 น.
ต่อสายเน็ตค่ะ เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 26 มกราคม 2565
09:36:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นไม่ได้ แชร์ปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
กฤติกา 0852744498 สำนักการคลัง 192.168.11.155 17 มกราคม 2565
10:09:00 น.
ลงวินโดใหม่ 0.00
ธิดารัตน์ สายเหลา 0829798460 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 มกราคม 2565
14:20:00 น.
ปริ้นส์เอกสารจาก laas ไม่ได้ค่ะ 0.00
ศิริวรรณ เบ้าเท่ยง 0862320653 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 มกราคม 2565
10:44:00 น.
เครื่องคอมเข้าใช้งานระบบไม่ได้ 0.00
วรพล 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.20 13 มกราคม 2565
09:26:00 น.
ปริ๊นงานไม่ได้ครับ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 0865030097 สำนักการศึกษา 192.168.14.89 12 มกราคม 2565
10:33:00 น.
ขอลง Window ใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
พิศมัย 0867625895 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 11 มกราคม 2565
11:23:00 น.
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลว Activate office ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม สำนักการศึกษา 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.88 10 มกราคม 2565
14:51:00 น.
ต้องการบลงWindowใหม่ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สรีวรรณ สงวนทรัพย์ 0832903499 สำนักการศึกษา 192.168.14.93 07 มกราคม 2565
11:11:00 น.
ต้องการให้ลงโปรแกรม Window10 Pro เนื่องจากลงระบบงานสารบรรณไม่ได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จุฑามาศ สีนาม สำนักการศึกษา 0844006438 สำนักการศึกษา 192.168.14.88 07 มกราคม 2565
11:07:00 น.
ไม่สามารถเข้าโปรแกรมได้ ลง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ญาดา 0804606970 สำนักการศึกษา 192.168. 07 มกราคม 2565
11:02:00 น.
เข้าใช้งานระบบ e saraban ไม่ได้ค่ะ ตั้ง URL e-saraban ปรับปรุง Software 0.00
นายยศ บุรีรัตน์ 0873734994 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.84 06 มกราคม 2565
14:15:00 น.
โปรแกรม office ใช้งานไม่ได้ Activate Office ปรับปรุง Software 0.00
นายเลอสันติ์ นามบุดดี 0935561456 สำนักการช่าง 192.168.13.217 06 มกราคม 2565
13:57:00 น.
เปิดไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ เปลี่ยนถ่าน BIOS ปรับปรุง Software 0.00
นางภาสินี เพียธงษา 0873734994 สำนักการช่าง 192.168.13.222 06 มกราคม 2565
10:33:00 น.
เข้าโปรแกรม edoctrack ไม่ได้ ตั้ง URL edoctrack ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น