HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 กรกฎาคม 2565
10:01:00 น.
เครื่องพริ๊นเตอร์มีปัญหา สั่งพริ๊นไม่ได้ 0.00
วัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 18 กรกฎาคม 2565
14:37:00 น.
set printer set printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเพ็ประกายมาส สาบุ 0919532445 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กรกฎาคม 2565
09:49:00 น.
Windows error 0.00
นายโกวิท หรีกประโคน 0847563685 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.36 05 กรกฎาคม 2565
16:08:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา มุกดาศรี 0874334024 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 05 กรกฎาคม 2565
15:00:00 น.
ขอเพิ่มสายแลน เดินสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
ภูษิต 0856084377 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 05 กรกฎาคม 2565
11:39:00 น.
จอฟ้า เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ธันยธรณ์ 0646786623 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 01 กรกฎาคม 2565
10:03:00 น.
ต้องการแชร์การเชื่อมต่อเครื่องปริ้นค่ะ 0.00
จีระนัน นามพรม 0637820099 สำนักการคลัง 192.168.11.246 30 มิถุนายน 2565
13:30:00 น.
คอมดับ เปิดแล้วดับ ใช้งานไม่ได้ค่ะ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 2,600.00
วงศกร ไทยประเสริฐ 0925141425 สำนักการคลัง 192.168.11.168 29 มิถุนายน 2565
14:11:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.ทิพย์ประภา ทองสี 0643737661 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.99 29 มิถุนายน 2565
09:52:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ set printer network ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา ฝ่ายระเบียบการคลัง 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 29 มิถุนายน 2565
09:13:00 น.
วินโดว์หมดอายุการใช้งาน activate windows ปรับปรุง Software 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
14:03:00 น.
สั่งปริ้นซ์ไม่ได้ 0.00
นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ์ 0635935391 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:49:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ และโปรแกรม word ทำงานช้า 0.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:45:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นซ์ และอัพโหลดโปรแกรม word 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 0944693564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2565
10:19:00 น.
แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ หน้าจอเป็นสีฟ้า 0.00
นายติง นามมณทา 0868581229 สำนักการศึกษา 192.168.14.72 27 มิถุนายน 2565
15:34:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
เนตรนภา ธรรมรัตน์ 0935232882 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.237 27 มิถุนายน 2565
09:38:00 น.
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0981577499 สำนักการคลัง 192.168.11.123 27 มิถุนายน 2565
09:30:00 น.
ใช้งาน word excel ไม่ได้ activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายโกวิท หรีกประโคน 0856123597 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.36 23 มิถุนายน 2565
16:09:00 น.
ปริ้นเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ ลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 043225617 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 มิถุนายน 2565
13:48:00 น.
ปริ้นเอกสารไม่ออก 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น