HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นิตยา 085-7459492 สำนักการคลัง 192.168.11.251 13 พฤษภาคม 2563
12:01:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณิชาภา 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 12 พฤษภาคม 2563
12:26:00 น.
ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน add printer ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.105 05 พฤษภาคม 2563
16:34:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์โนต์บุค อาการเครื่องช้า เปิดไปสักพักเครื่องดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 28 เมษายน 2563
10:37:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ใช้ไม่ได้คะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ 043321152 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.62 27 เมษายน 2563
16:46:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 24 เมษายน 2563
15:20:00 น.
ปริ้นไม่ได้ และเวลาปริ้น เอกสารที่จะปริ้นเด้งออกไปด้วย add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 23 เมษายน 2563
10:16:00 น.
ปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
โก้ ฝ่ายส่งเสริมฯ 043-225618 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.12 21 เมษายน 2563
12:50:00 น.
ให้ปิดโปรแกรม ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 20 เมษายน 2563
11:04:00 น.
เครื่อง shut down เอง หลายรอบ เปลี่ยนพัดลมซีพียู ปรับปรุง Hareware 400.00
นายธนวัฒน์ บุราณฤทธิ์ 043221578 สำนักการช่าง 192.168. 10 เมษายน 2563
15:58:00 น.
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
ธัญพร เดชนอก 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 10 เมษายน 2563
09:50:00 น.
เครื่องค้าง เครื่องดับ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา 0908393124 สำนักการคลัง 192.168.11.131 09 เมษายน 2563
14:32:00 น.
เครื่องสั่งปิดเอง พัดลมซีพียูไม่หมุน ปรับปรุง Hareware 400.00
นางสาวรัศมี สำราญ 0935561456 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.65 08 เมษายน 2563
16:15:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาววัฒนา สีคาม 094-2904788 กองวิชาการและแผนงาน 192.168. 07 เมษายน 2563
16:06:00 น.
activate nitro pdf activate nitro pdf ปรับปรุง Software 0.00
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 27 มีนาคม 2563
09:04:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ขยับสายแลนแล้วถอดแล้วเสียบใหม่แล้วก็ไม่ได้ ที่ห้องร้องเรียน set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
รัชนีกร 043271261 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 27 มีนาคม 2563
09:04:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ขยับสายแลนแล้วถอดแล้วเสียบใหม่แล้วก็ไม่ได้ ที่ห้องร้องเรียน set ip address ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 26 มีนาคม 2563
13:26:00 น.
เครื่องดับบ่อย ปัญหาความร้อนจาก cpu ปรับปรุง Hareware 2,500.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 24 มีนาคม 2563
10:05:00 น.
เครื่องสแกนใข้งานไม่ได้ เช็คสแกนเนอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
รัชนีกร 043225151 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.27 23 มีนาคม 2563
08:53:00 น.
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ กดเปิดซีพียูแล้วมีเสียงดังตี๊ดด ห้องร้องเรียน แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 18 มีนาคม 2563
15:59:00 น.
ไฟล์งานExcel ใช้งานไม่ได้ แก้ไข ms office ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น