HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 02 ธันวาคม 2559
10:12:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์p255d ไม่ดูดกระดาษ ปรับชุดดึงกระดาษ ปรับปรุง Hareware 0.00
นางอำภาพร 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.214 30 พฤศจิกายน 2559
09:31:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเครื่องปริ้นไม่ได้ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นายนเรศศักดิ์ 043-223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 28 พฤศจิกายน 2559
12:00:00 น.
ติดตั้งdriverเครื่องสแกนไม่ได้ ติดตั้งไดรเวอร์สแกนเนอร์ ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.168 28 พฤศจิกายน 2559
10:25:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครับ สายแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 พฤศจิกายน 2559
10:18:00 น.
เชื่อต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
หัวหน้าวินัย 043223648 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 25 พฤศจิกายน 2559
10:36:00 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่สามารถปริ้นงานได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง - สำนักการศึกษา 192.168.14.66 25 พฤศจิกายน 2559
10:16:00 น.
ถอนโปรแกรม IDM ถอนโปรแกรม IDM ปรับปรุง Software 0.00
นายนเรศศักดิ์ สร้อยติตะ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.247 24 พฤศจิกายน 2559
14:50:00 น.
ใช้งานระบบเครือข่ายไม่ได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
พี่เบียร์ 0844006438 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.218 24 พฤศจิกายน 2559
14:49:00 น.
ใช้งาน internet ไม่ได้ แก้ไขอุปกรณ์ Switching Hub ปรับปรุง Hareware 0.00
พิชญา 0994680011 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.22 24 พฤศจิกายน 2559
11:57:00 น.
ปริ๊นไม่ได้ set printer ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
กติกูล 043-271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 23 พฤศจิกายน 2559
13:29:00 น.
วินโดว์ส ไม่บูท ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวุฒิ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.90 21 พฤศจิกายน 2559
09:44:00 น.
แจ้งขอเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์เอกสาร เนื่องจากมีการลงระบบเครื่องใหม่ ติดตั้งปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
นส.รักชนก อาจคำภา - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.77 18 พฤศจิกายน 2559
13:21:00 น.
ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
กิตติยา 0850100719 สำนักการศึกษา 192.168.11.73 18 พฤศจิกายน 2559
09:52:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ 0844006438 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.125 16 พฤศจิกายน 2559
10:22:00 น.
เครื่องคอมค้างใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 15 พฤศจิกายน 2559
10:29:00 น.
คอม pc ใช้งานไม่ได้คะ ขอความความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมใหม่คะ hdd มีปัญหา ต้องเปลี่ยน ปรับปรุง Hareware 1,900.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 พฤศจิกายน 2559
10:17:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ pc เมื่อเปิดแล้วจอดำสนิท น่าจะลงโปรแกรมใหม่คะ 0.00
นายคมกฤต อมฤตวรรณ 0810234562 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.84 15 พฤศจิกายน 2559
08:38:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 14 พฤศจิกายน 2559
13:12:00 น.
เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นไม่ได้ และสั่งปริ้นงานไม่ได้ set printer ip ปรับปรุง Software 0.00
รณชัย แสนนา 0943839115 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.165 14 พฤศจิกายน 2559
10:49:00 น.
เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น ไม่ได้ set printer ip ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น