HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาวดี เตียวยืนยง 0944616252 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.87 27 กันยายน 2564
09:52:00 น.
คอมพิวเตอร์อัพเดท แล้วไม่สำรองข้อมูล งานที่พิมพ์ไว้ เซฟไม่ได้ ต้องเริ่มทำงานใหม่ Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
นริศรา ทรัพย์บุญเลิศมา 043224030 สำนักการคลัง 192.168.11.91 23 กันยายน 2564
14:03:00 น.
windowe อัพเดตไม่ได้ ใช้ไลน์ไม่ได้ ต่อเครื่องเครื่องปริ๊นไม่ได้ หน้าจอบางครั้งจะเป็นเส้นๆ กระตุก Activate Windows ปรับปรุง Software 0.00
สุญาณี ชัยสุวรรณ 0921451461 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 กันยายน 2564
09:58:00 น.
เครื่อง CPU ดับ เปิดไม่ได้ 0.00
น.ส.ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.96 20 กันยายน 2564
14:48:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ avtivate windows ปรับปรุง Software 0.00
ขนิษฐา 0874261158 สำนักการศึกษา 192.168.14.181 15 กันยายน 2564
10:02:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
กรรณิกา ถวิลการ 081-6625319 สำนักการคลัง 192.168.11.165 13 กันยายน 2564
14:38:00 น.
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ดับ ไม่สามารถเปิดเครืองคอมได้ เป็นมา 4-5 รอบแล้ว ปกติ ปรับปรุง Software 0.00
นางพรพนา ไชยรักษ์ 063-5407965 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 09 กันยายน 2564
13:35:00 น.
CPU ไม่ทำงาน ปกติ ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ 0863550988 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.236 30 สิงหาคม 2564
10:08:00 น.
ไฟไม่เข้าเปิดไม่ได้ *มีไฟล์ต้องใช้คีย์แผนฯ สาย ac เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
ณิชาภา ก่องนอก 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 27 สิงหาคม 2564
09:00:00 น.
สั่งปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
กนกรจ ชัยนิติกุล 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.97 27 สิงหาคม 2564
08:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ CPU มีเสียงดัง ram check error ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวราวดี มูลมาตร 0862425713 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 18 สิงหาคม 2564
11:58:00 น.
Microsoft word เปิดแก้ไข พิมพ์งานไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว activate office ปรับปรุง Software 0.00
นางอรัญญา แสนจำสาร 4004 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 13 สิงหาคม 2564
10:46:00 น.
เปิดไม่ติด ram มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ปิยดา 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 11 สิงหาคม 2564
08:50:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
วารุณี มีอนันต์ 043225525 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 สิงหาคม 2564
14:09:00 น.
แจ้งติดตั้งระบบปริ้นท์เตอร์ 0.00
ประภัสสร สุวรรณสม 0910613593 สำนักการคลัง 192.168.11.95 09 สิงหาคม 2564
09:10:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ธันยธรณ์ 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.73 05 สิงหาคม 2564
09:50:00 น.
ใช้ pdf ไม่ได้ ติดตั้ง pdf reader ปรับปรุง Software 0.00
ฉัตรชนก ธรรมมา /ออย ศุนย์ 1 088-0354021/04342455 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 สิงหาคม 2564
15:56:00 น.
ปริ้นไม่ออก 0.00
ฉัตรชนก ธรรมมา /ออย ศุนย์ 1 088-0354021/04342455 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 04 สิงหาคม 2564
15:54:00 น.
windows ไม่ทำงาน /ปริ้นไม่ออก 0.00
จิตรา แสนวัง 0971279868 สำนักการคลัง 192.168.11.93 04 สิงหาคม 2564
10:37:00 น.
รบกวนแชร์เครื่องปริ้นซ์คะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
จิราพร 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 02 สิงหาคม 2564
16:06:00 น.
วินโดว์ หมดอายุ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น