HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 17 สิงหาคม 2563
09:08:00 น.
ปริ๊นผ่านเน็ตเวิร์คไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
พรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 13 สิงหาคม 2563
12:12:00 น.
โปรแกรม office ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถทำงานได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 098 5 5 6 5 3 9 6 สำนักการคลัง 192.168.11.183 11 สิงหาคม 2563
16:12:00 น.
โปรแกรม microsoft office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.95 10 สิงหาคม 2563
14:38:00 น.
เครื่องดับไม่รู้สาเหตุ เปลี่ยนพัดลม CPU ปรับปรุง Hareware 200.00
ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว 0922500449 สำนักการคลัง 192.168.11.95 10 สิงหาคม 2563
14:38:00 น.
เครื่องดับไม่รู้สาเหตุ เปลี่ยนพัดลม CPU ปรับปรุง Hareware 200.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 10 สิงหาคม 2563
09:50:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด มีเสียงดัง 0.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 081-3451601 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 09 สิงหาคม 2563
12:21:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด เปลี่ยน Power Supply ปรับปรุง Hareware 900.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 0813451601 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 09 สิงหาคม 2563
12:18:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
จุฑามาศ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 03 สิงหาคม 2563
14:24:00 น.
ไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ธนิดา 063-8810227 สำนักการคลัง 192.168.11.202 03 สิงหาคม 2563
13:00:00 น.
word, Excell พิมพ์ไม่ได้ค่ะ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.10.15 03 สิงหาคม 2563
11:25:00 น.
เน็ตมีปัญหา ปรับปรุง network เทสบาล ปรับปรุง Hareware 0.00
สุจิตรา 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.134 31 กรกฎาคม 2563
11:03:00 น.
สั่งพิมพ์ไปเครื่อง brother ไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
นิติกร 0867625895 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.69 31 กรกฎาคม 2563
10:07:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เปลี่ยนสายไฟ AC ปรับปรุง Hareware 30.00
นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 0833600060 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 30 กรกฎาคม 2563
10:52:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง 0897116545 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 24 กรกฎาคม 2563
11:26:00 น.
เครื่องสแกนเนอร์ไม่ทำงาน 0.00
เพชรี หวานนอก 0951689349 สำนักการคลัง 192.168.11.20 22 กรกฎาคม 2563
10:30:00 น.
เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้คะ share printer ปรับปรุง Software 0.00
อรัญญา 043225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 17 กรกฎาคม 2563
10:33:00 น.
ระบบลงรับหนังสือใช้งานไม่ได้แจ้งซ่อมด่วน 0.00
ธัญพร เดชนอก (หัวหน้าแป๋ม) 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 09 กรกฎาคม 2563
10:14:00 น.
เครื่องช้าไวรัสเยอะเปิดติดๆดับๆ รบกวนดูให้ด่วนหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางนพกช สาคร 0935561456 สำนักการคลัง 192.168.14.42 09 กรกฎาคม 2563
09:16:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
มณีรัตน์ 0817998107 สำนักการศึกษา 192.168.14.55 08 กรกฎาคม 2563
10:30:00 น.
จะปริ้นงาน มองไม่เห็นเครื่องปริ้น set printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น