HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 27 มกราคม 2563
09:46:00 น.
เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 24 มกราคม 2563
11:22:00 น.
โปรแกรม สปสช.ใช้งานไม่ได้ set smartcard reader ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตราเสนาสิงห์ 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.134 23 มกราคม 2563
15:23:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้. เป็นเครื่องที่ได้มาใหม่ ตั้งที่โต๊ะหัวหน้าผกาสรคะ add ip address ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตราเสนาสิงห์ 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.134 23 มกราคม 2563
15:23:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้. เป็นเครื่องที่ได้มาใหม่ ตั้งที่โต๊ะหัวหน้าผกาสรคะ add ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.32 23 มกราคม 2563
09:14:00 น.
แจ้งติดตั้งระบบเครือข่าย add ip address ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ 0614565995 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.101 23 มกราคม 2563
09:06:00 น.
เครื่องมีอาการช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุจิตรา เสนาสิง 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.134 22 มกราคม 2563
11:02:00 น.
สั่งพิมพ์ไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สิบเอกวิษณุ จิรวัฒนผล 091-0610210 สำนักการศึกษา 192.168.14.85 22 มกราคม 2563
08:26:00 น.
เวลาใช้งานไปสักระยะ เครื่องแฮงค์มีอาการขึ้นหน้าจอสีฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัญญา 0985565396 สำนักการคลัง 192.168.11.183 21 มกราคม 2563
15:41:00 น.
โปรแกรมpdfอ่านไม่ได้ ติดตั้ง PDF Readder ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 21 มกราคม 2563
09:30:00 น.
word หมดอายุ activate office ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 16 มกราคม 2563
10:46:00 น.
เปิดไม่ติด ขึ้นไฟสีแดง เครื่องร้อนดับ เปลี่ยนพัดลม cpu ปรับปรุง Hareware 600.00
เมธินี 0865110775 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.76 15 มกราคม 2563
10:14:00 น.
ต่อเครื่องปริ้นใหม่ add printer ปรับปรุง Software 0.00
ณัทร พันธ์ศรี(จบ) 0811482709 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 08 มกราคม 2563
11:21:00 น.
ระบบช้าคล้ายมีไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
สุพัตรา จึงตระกูล 0877755560 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 08 มกราคม 2563
10:05:00 น.
แฮงค์บ่อย เครื่องค้างวันละ 5-6 ครั้ง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายชัยยา วันชัย 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 07 มกราคม 2563
16:11:00 น.
เข้า Internet ไม่ได้ (สายแลนไฟไม่กระพริบ) เปลี่ยนสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
จุฑามาศ 043221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.202 03 มกราคม 2563
14:57:00 น.
หน้าจอดับๆติดๆ จอเสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
จิรพาร 02224030 สำนักการคลัง 192.168.11.152 26 ธันวาคม 2562
11:32:00 น.
หน้าจอเป็นสีฟ้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.เขมจิรา ภูสะทด 0825194619 สำนักการคลัง 192.168.11.124 24 ธันวาคม 2562
09:08:00 น.
คอมดับแล้วหน้าจอขึ้นคอมมีปัญหา เปลี่ยนหน่วยความจำหลัก ปรับปรุง Hareware 1,600.00
พรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 23 ธันวาคม 2562
15:27:00 น.
ปุ่มใช้งานหน้ CPU ชำรุด ยึด Port usb ปรับปรุง Hareware 0.00
พีชญา ปานเหลือ 097327870 สำนักการคลัง 192.168.11.202 23 ธันวาคม 2562
09:48:00 น.
ติดตเครื่องปริ๊นเตอร์ให้ด้วยค่ะ add printer ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น