HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 03 กันยายน 2562
14:47:00 น.
เครืื่องคอม หัวหน้า ขึ้นหน้าจอสีฟ้า ภาษาอังกฤษ ห้องร้องเรียน ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สหรัตน์ (เครื่องพี่แหม่ม) 043271210 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.216 30 สิงหาคม 2562
17:16:00 น.
พัดลม PSU มีเสียงดังผิดปกติ เปลี่ยนพัดลม Power supply ปรับปรุง Hareware 200.00
รุ่งนภา 043-221578 สำนักการช่าง 192.168.13.201 30 สิงหาคม 2562
15:48:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปิยะนุช 043-221578 สำนักการช่าง 192.168. 30 สิงหาคม 2562
15:48:00 น.
เครื่องน๊อค หน้าจะมีไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุนิสา 043-221578 สำนักการช่าง 192.168.13.216 30 สิงหาคม 2562
15:47:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
คุณยุทศักดิ์ 043-221578 สำนักการช่าง 192.168.13.8 30 สิงหาคม 2562
15:45:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 29 สิงหาคม 2562
15:05:00 น.
เข้าโคมไม่ได้ค่ะ ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.132 29 สิงหาคม 2562
15:00:00 น.
Crome ใช้งานไม่ได้ค่ะ 0.00
ดลฤดี 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 29 สิงหาคม 2562
10:39:00 น.
เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด มีอาการร้องเสียงดัง **มีงานด่วนต้องเร่งดำเนินการ แรมมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 0909329804 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 28 สิงหาคม 2562
09:36:00 น.
เครื่องเปิดไม่ได้ หน้าจอแจ้งว่าwindow error ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ชนิดา 0910079454 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 สิงหาคม 2562
11:48:00 น.
เครื่องพริ้นไม่สามารถพริ้นได้ 0.00
ชนิดา 0910079454 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 สิงหาคม 2562
11:47:00 น.
พริ้นไม่ได้ 0.00
บุษราพร ราชแผน 043221007 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 สิงหาคม 2562
14:30:00 น.
ไวรัส 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 22 สิงหาคม 2562
16:47:00 น.
เข้าgoogle เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.กฤษฎาญชลี 0862220043 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 สิงหาคม 2562
10:20:00 น.
เครื่องไม่ดึงกระดาษ 0.00
นันณภา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.246 20 สิงหาคม 2562
11:02:00 น.
เมนู chome เป้นกล่องสี่เหลี่ยมอ่านไม่ได้ ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง 0967892914 สำนักการศึกษา 192.168.14.80 16 สิงหาคม 2562
15:06:00 น.
เข้าโคมไม่ได้ ติดตั้ง chrome beta ปรับปรุง Software 0.00
เฉลิมภพ คงกุทอง 0849819900 สำนักสวัสดิการ 192.168.10. 15 สิงหาคม 2562
11:09:00 น.
พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 15 สิงหาคม 2562
10:03:00 น.
เข้าgoogle Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอีกแล้วค่ะ 1เครื่องค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 14 สิงหาคม 2562
09:58:00 น.
เข้าgoogle Chome เป็นกล่องสี่เหลี่ยม 4 เครื่องค่ะ ห้องร้องเรียน ติดตั้ง chrome old version ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น