HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายอาทิตย์ ยอดสง่า - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 18 กรกฎาคม 2560
15:16:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ - กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.52 18 กรกฎาคม 2560
14:59:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 18 กรกฎาคม 2560
14:38:00 น.
ขอติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0819561752 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 17 กรกฎาคม 2560
14:04:00 น.
ภาพไม่ขึ้นจอ จอลาย จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 04325514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 17 กรกฎาคม 2560
12:12:00 น.
เพิ่มสายแลน 1 จุด เข้าเครื่องปริ้นเตอร์ เพิ่มจุดสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
กฤษณา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 14 กรกฎาคม 2560
12:56:00 น.
เครื่องไม่บูต 0.00
นายคมกฤต อมฤตวรรณ 0810234562 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.84 14 กรกฎาคม 2560
12:55:00 น.
สายสัญญาณภาพมีปัญหา เปลี่ยนสายสัญญาณภาพ ปรับปรุง Hareware 120.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 13 กรกฎาคม 2560
17:45:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 0819655786 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 07 กรกฎาคม 2560
12:01:00 น.
เพิ่มจุดสายแลน 1จุด ติดตั้งสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ 0819561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.249 07 กรกฎาคม 2560
10:04:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เพชรี หวานนอก 0849561578 สำนักการคลัง 192.168.11.185 04 กรกฎาคม 2560
15:55:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
ภัคจิรา - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.206 04 กรกฎาคม 2560
11:56:00 น.
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส โฆษณา ทำให้เครื่องช้า ทำงานไม่ได้หน้าจอดับเอง สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
วญากรณ์ โหน่งจันดี 06241510655 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 03 กรกฎาคม 2560
10:36:00 น.
ไม่มีโปรแกรม pdf เพื่ออ่านและบันทึกข้อมูล ติดตั้งโปรแกรมอ่าน ไฟล์ PDF ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 03 กรกฎาคม 2560
10:02:00 น.
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว window boot โปรแกรม ไม่ทำงาน คะ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นายณัฐดะนัย คงศรี 0849685742 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.47 03 กรกฎาคม 2560
09:28:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด ปรับปรุง Hareware 0.00
ปาณิสรา ดอนเขวา 0945766795 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 30 มิถุนายน 2560
12:33:00 น.
เครื่องใช้เน็ตไม่ได้ แลนการ์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
นส.จรินทร์ญา สุทาวัน 0849685742 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.51 29 มิถุนายน 2560
09:58:00 น.
windows เสีย ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ 0845567852 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.64 28 มิถุนายน 2560
15:36:00 น.
โปรแกรม Error ลงโปรแกรมใหม่ 0.00
น.ส.ศิระภัสสร คำแพง 043-225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.66 26 มิถุนายน 2560
11:40:00 น.
เปิดไฟล์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 26 มิถุนายน 2560
10:45:00 น.
เครื่องคอม เปิดหน้าจอไม่ได้ ขึ้นระบบ Startup Repair ขอความช่วยเหลือด่วนค่ะ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น