HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
สุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 สำนักการคลัง 192.168.11.133 07 พฤศจิกายน 2560
14:51:00 น.
เครื่องปริ๊น พิมพ์ไม่ออก ออฟไลน์ สาย usb เสีย ปรับปรุง Hareware 0.00
น.ส.ภนิดา ชัยมูล 0877758494 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 06 พฤศจิกายน 2560
14:22:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น.ส.หนึ่งน้อง ร่มเย็น 084-9216498 สำนักการศึกษา 192.168.14.67 06 พฤศจิกายน 2560
14:02:00 น.
เครื่องปริ๊นๆไม่ได้ กระดาษติด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางจิราภรณ์ พรหมชมชา 0868959801 สำนักการคลัง 192.168.11.152 03 พฤศจิกายน 2560
13:15:00 น.
internet ใช้งานไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
test test กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.94 30 ตุลาคม 2560
15:58:00 น.
test ทดสอบ ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ 0973023965 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.84 27 ตุลาคม 2560
13:19:00 น.
ติดตั้ง anty virus ลง Antivirus ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวเบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักการคลัง 192.168.11.79 24 ตุลาคม 2560
12:27:00 น.
ไม่สามารถสั่งปริ้นได้ set driver printer ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 0702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.103 24 ตุลาคม 2560
10:55:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.82 24 ตุลาคม 2560
10:45:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด (อาการเดิม) แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
กัญชพร ฟองทอง 043-270730 สำนักการคลัง 192.168.11.153 20 ตุลาคม 2560
09:39:00 น.
ติดตั้งเครื่องใหม่ ย้ายจุดติดตั้งเครื่อง ปรับปรุง Software 0.00
ปรวีร์ ศรีวัฒน์ 0863107892 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.57 19 ตุลาคม 2560
12:19:00 น.
หน้าจอไม่ติด การ์ดจอเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล 0898856245 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.53 19 ตุลาคม 2560
10:34:00 น.
ต้องการลง Adobe suite ติดตั้ง adobe Suit ปรับปรุง Software 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 18 ตุลาคม 2560
12:09:00 น.
เสียบแฟลชไดร์ฟแล้วบางครั้งหาเจอ บางครั้งหาไม่เจอ ลงโปรปกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ทินกร 0867778636 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.219 18 ตุลาคม 2560
11:30:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุวนันท์ สีดาเหลา 0891156991 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12. 17 ตุลาคม 2560
17:34:00 น.
คีย์บอร์ดใช้งานไม่ได้บางปุ่ม เปลียนคีย์บอร์ด ปรับปรุง Hareware 1,200.00
ณัฐปฤตา ยอดประทุม 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.82 17 ตุลาคม 2560
15:09:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้และสั่งปริ๊นต์ไม่ได้ net cat มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
วิภาดา ห้องร้องเรียน 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 17 ตุลาคม 2560
10:48:00 น.
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เครื่องคอมฯในห้อง net cat มีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
อาภาพร 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 17 ตุลาคม 2560
10:14:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ค่ะ (ห้องกองทุนสุขภาพ) เช็ค network ปรับปรุง Hareware 0.00
กุศล 0847999220 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.231 16 ตุลาคม 2560
11:39:00 น.
เพิ่มจุดสาย LAN 3 จุด เพิ่มจุดสาย LAN 3 จุด ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางดรุณี อ่อนน้อย 0960310657 สำนักการคลัง 192.168.11.205 16 ตุลาคม 2560
11:07:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด เสียบสายสัญาณจอภาพไม่ถูก ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น