HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 043-224030 ,087 - 43 สำนักการคลัง 192.168.11.236 25 เมษายน 2559
15:57:00 น.
ปริ้นงานไม่ได้ share printer ปรับปรุง Software 0.00
สุนันทา เรือนทิพย์ 043-225514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.250 25 เมษายน 2559
09:49:00 น.
เครื่องคอมฯมีไวรัส สั่งปรินต์ไม่ได้ scan virus ปรับปรุง Software 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 22 เมษายน 2559
16:55:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ทำงานช้า ขอลงโปรแกรมฆ่าไวรัส scan virus ปรับปรุง Software 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 21 เมษายน 2559
15:14:00 น.
ปริ๊นงานออกมาแล้วเหมือนหมึกขาด Printer หัวพิมพ์อุดตัน ล้างหัวพิมพ์ ปรับปรุง Hareware 100.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 21 เมษายน 2559
15:10:00 น.
ปริ๊นออกมาแล้วหมึกขาด 0.00
คุณบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0862390185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 20 เมษายน 2559
11:17:00 น.
เข้าเน็ตไม่ได้ เช็คหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นางสกาวรัตน์ นันบุญมา 0815561457 สำนักการคลัง 192.168.11.152 20 เมษายน 2559
10:23:00 น.
เครื่องขึ้นหน้าจอสีฟ้า ใช้งานไม่ได้ หน่วยความจำหลักมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
อัศรา ไชยนิลวงศ์ 0866375888 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 เมษายน 2559
12:15:00 น.
ขึ้นจอฟ้า เข้าวินโดว์ไม่ได้ (สำนักการคลัง) 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0891156991 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.95 19 เมษายน 2559
11:49:00 น.
เครื่องคอมติดไวรัส ข้อมูลหายหมด scan virus ปรับปรุง Software 0.00
วิลัมภรณ์ สันเสนาะ 043223648 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 19 เมษายน 2559
10:34:00 น.
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้ 0.00
อาภาพร 0804002297 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.2 19 เมษายน 2559
10:11:00 น.
สั่งปริ๊นไม่ได้ ห้องกองทุนสุขภาพฯ เช็คไดรเวอร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
จิตติพงศ์ 1702 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.100 18 เมษายน 2559
16:32:00 น.
ไวไฟยังใช้ไม่ได้เลย มันแจ้งหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อสัณญาณไม่แรงพอ 0.00
บทกร 0835999433 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.234 18 เมษายน 2559
16:01:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องปริ๊นท์ไม่ได้ เช็คไดรเวอร์ Printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสกุลรัตน์ นาชิต 0951972959 สำนักการคลัง 192.168.11.154 18 เมษายน 2559
15:18:00 น.
elaas not print ติดตั้ง plug in E-laas ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงค์ชมภู 084-4098323 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 18 เมษายน 2559
14:46:00 น.
เข้าระบบอินเตอร์เน็ทไม่ได้ เหมือนโดนล็อค แก้ไขหมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า 0815561457 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 18 เมษายน 2559
14:33:00 น.
ขึ้นจอฟ้า หน่วยความจำมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ 0815223698 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.174 18 เมษายน 2559
14:33:00 น.
เครื่องติดไวรัส สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นางวราภรณ์ ยะรี 0816015857 สำนักการคลัง 192.168.11.184 12 เมษายน 2559
10:10:00 น.
การทำงานรวน ระบบ error ปิดไม่ได้ เข้าทำงานไม่ได้ เม้าท์เสีย ปรับปรุง Hareware 200.00
ชุติมา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.164 11 เมษายน 2559
09:25:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ 0.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ 1216 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.71 11 เมษายน 2559
09:18:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด adapter เสีย ปรับปรุง Hareware 1,500.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น