HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
เลอสันติ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 02 ตุลาคม 2563
10:02:00 น.
เนต KKmuni free wifi ไม่มีสัญญาณ ใช้เน็ตเทศบาลไม่ได้ 0.00
รัตนา สุขบัว สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.63 28 กันยายน 2563
16:17:00 น.
หน้าจอเป็นสีแดง เปลี่ยนสายสัญญาณจอภาพ ปรับปรุง Hareware 300.00
น.ส.พัทยา สอนประเทศ สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 25 กันยายน 2563
10:03:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยนแผงวงจรหลัก ปรับปรุง Hareware 2,500.00
กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 23 กันยายน 2563
17:33:00 น.
ลง windows ใหม่หน่อยจ้า 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 23 กันยายน 2563
10:39:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 22 กันยายน 2563
10:15:00 น.
office ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นายสาธิต สงวนทรัพย์ สำนักสวัสดิการ 192.168.10.33 21 กันยายน 2563
10:57:00 น.
เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้ แบตเสื่อม ปรับปรุง Hareware 900.00
กาญจน์ วันนุประธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 21 กันยายน 2563
10:19:00 น.
ไวรัสลงเครื่อง 0.00
กาญจน์ วันนุประธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 21 กันยายน 2563
10:18:00 น.
ไวรัสลงเครื่อง 0.00
กาญจน์ วันนุประธรรม กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 21 กันยายน 2563
10:15:00 น.
เครื่องดับ ไม่สามารถเอาข้อมูลออกจาก ไดรฟ์ D ได้ 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 18 กันยายน 2563
10:32:00 น.
เปิดเครื่องไม่ได้ ปลั๊กหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นาย ติง นามมณทา สำนักการศึกษา 192.168.14.72 16 กันยายน 2563
15:05:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ สา่ยแลนหลุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางสาวสุพัตรา จึงตระกูล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 14 กันยายน 2563
17:17:00 น.
โปรแกรมใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ลัดดา สำนักการคลัง 192.168.11.96 14 กันยายน 2563
16:38:00 น.
ปริ้นไม่ได้ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางกานต์พิชชา มะนิยม สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 14 กันยายน 2563
15:15:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด สายจอหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
อินทิรา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.78 11 กันยายน 2563
12:13:00 น.
microsoft word /excel ใช้งานไม่ได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
สิริวรรณ ตั้งใจตรง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.53 10 กันยายน 2563
09:41:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ศิระภัสสร คำแพง สำนักการศึกษา 192.168.14.80 09 กันยายน 2563
14:24:00 น.
แชร์เครื่องปริ๊นแล้วปริ้นไม่ได้ค่ะ Printer spooling ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 08 กันยายน 2563
15:44:00 น.
หน้าจอเปิดไม่ติด 0.00
ณัฐรดา พรหมชมชา สำนักการคลัง 192.168.11.131 08 กันยายน 2563
11:39:00 น.
เนื่องจากระบบขึ้นหน้าจอภาษาอังกฤษ activate windows ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น