HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.81 16 ธันวาคม 2562
10:08:00 น.
คอมฯรีสตาร์ทเอง มา 3 ครั่งแล้ว แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
น..ส.เบญจวรรณ เพลาชัย 0928627085 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 16 ธันวาคม 2562
09:04:00 น.
ปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ดารณี บุญกอง 043221578 สำนักการช่าง 192.168. 13 ธันวาคม 2562
10:08:00 น.
คอมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ประไพศรี 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.245 12 ธันวาคม 2562
09:52:00 น.
คอมเปิดใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา วงศ์ชมภู 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 12 ธันวาคม 2562
09:51:00 น.
ซึมหมึกเติมๆ เคลียซับหมึก ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวพรอุทัย ไชยศึก 043225166 สำนักการศึกษา 192.168.14.64 06 ธันวาคม 2562
15:27:00 น.
เข้าวินโดวน์ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.วลักษณา ห้วยจันทร์ 0849268755 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.232 03 ธันวาคม 2562
14:38:00 น.
เครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ ฮาร์ดิสก์เสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
อนุชิต ผลแก้ว 0878629991 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 ธันวาคม 2562
11:10:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
อนุชิต ผลแก้ว 0878629991 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 03 ธันวาคม 2562
11:04:00 น.
เปิดไม่ติด 0.00
วิภาดา 043225151 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 03 ธันวาคม 2562
09:49:00 น.
ซีพียู หัวหน้าฝ่ายฯห้องร้องเรียน เปิดไม่ติด/ไม่สามารถทำงานได้ M/B เสีย ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางอัศรา ไชยนิลวงศ์ 0985734457 สำนักการคลัง 192.168.11.99 02 ธันวาคม 2562
15:35:00 น.
ขึ้นจอสีฟ้า บูตวน เข้า windows ไม่ได้ แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ธนานันต์ ก้อนใจจิตร 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.31 02 ธันวาคม 2562
15:28:00 น.
ขอ ID Address ใหม่ จำนวน 4 เครื่อง จัดทำทะเบียนแจ้ง ID ใส่ IP Address ปรับปรุง Software 0.00
ธัญพร 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.173 29 พฤศจิกายน 2562
13:41:00 น.
เครื่องช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ณัฐชา พันนา 0874586349 สำนักการคลัง 192.168.11.99 29 พฤศจิกายน 2562
13:39:00 น.
เครื่องดับ ขึ้นจอฟ้า พัดลม cpu เสีย ทำให้ cpu ร้อนและตัด ปรับปรุง Hareware 500.00
นางจริญญา สุทาวัน 0849268743 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.62 28 พฤศจิกายน 2562
13:04:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
สุธาสินี 0943612888 สำนักการศึกษา 192.168.14.54 28 พฤศจิกายน 2562
08:53:00 น.
บูทไม่ขึ้น ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา 043227911 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.101 27 พฤศจิกายน 2562
08:49:00 น.
บูตไม่ขึ้น แรมเสีย เปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ณัฐปฤตา อินทร์โท่โล่ 0943029119 สำนักการคลัง 192.168.11.73 22 พฤศจิกายน 2562
11:04:00 น.
เข้าอินเทอร์เน็ตและสั่งพิมพ์ไม่ได้ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายอนิรุตติ์ งามโรจน์ 0877701519 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.100 20 พฤศจิกายน 2562
14:49:00 น.
ระบบโปรแกรมเครื่องมีปัญหา ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นายพรสถิตย์ กาสีชา 0621487567 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.244 18 พฤศจิกายน 2562
10:40:00 น.
ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด สวิทซ์ เปิดเครื่องมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น