HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายยศศักดิ์ สกุลพานิช 0812626219 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.219 15 มีนาคม 2562
15:45:00 น.
ลงระบบ EGp และ e-laas และปริ้นไม่ได้ ติดตั้ง IE 11 ปรับปรุง Software 0.00
ภนิดา 0880707398 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 13 มีนาคม 2562
10:09:00 น.
เข้าแชร์ไม่ได้คะ 0.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 192.168.14.62 07 มีนาคม 2562
10:41:00 น.
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ครับ set ip address ปรับปรุง Software 0.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.176 07 มีนาคม 2562
10:11:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาใช้งานเครื่องค้าง หน้าจอดับ เปลี่ยนกา์ดจอ ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายสุเมธ ปัตะโน 0885601747 สำนักการคลัง 192.168.11.107 05 มีนาคม 2562
09:50:00 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด การ์ดจอมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 2,000.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 081-3451601 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.166 28 กุมภาพันธ์ 2562
14:35:00 น.
โน้ตบุคช้า ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
สุกัลยา บริบูรณ์ 043-221185 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.59 28 กุมภาพันธ์ 2562
11:18:00 น.
จอไม่ติด สายสัญญาณหลวม ปรับปรุง Hareware 0.00
นายกาญจน์ วันนุประธรรม 0813451601 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 28 กุมภาพันธ์ 2562
10:34:00 น.
เครื่องช้า 0.00
ภนิดา ชัยมูล 0877758494 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 27 กุมภาพันธ์ 2562
10:41:00 น.
โปรแกรมค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ 0.00
สยามรัฐ แพนสมบัติ 0910613391 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15..126 21 กุมภาพันธ์ 2562
11:31:00 น.
นำเครื่องไปทำใหม่ ไอคอน เข้าศูนย์กลางภาพหาย มาต่อให้หน่อย และต่อให้กับน้องๆ ที่ทำงานด้วย นุ้ย แก้ว กุ้ง บี ไม่สามารถ เข้าศูนย์กลางได้ ติดตั้ง Filezilla ปรับปรุง Software 0.00
ขวัญข้าว 0951969099 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 21 กุมภาพันธ์ 2562
10:33:00 น.
เครื่องแจ้งว่าให้ซื้อใบอนุญาต 0.00
ขวัญข้าว 0951969099 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 21 กุมภาพันธ์ 2562
10:31:00 น.
เครื่องร่วน และ ติดไวรัส และ ในเครื่องแจ้งให้ซื้อใบอนุญาต 0.00
พรพนา ไชยรักษ์ 089-6212075 สำนักการศึกษา 192.168.14.44 21 กุมภาพันธ์ 2562
10:02:00 น.
1. สั่งปรินระบบ e-lass ไม่ได้ 2. พิมพ์งานแล้วเครื่องดับ เรียกข้อมูลไม่ได้ ปรับปรุง IE เป็นเวอร์ชั่น 11 ปรับปรุง Software 0.00
นางวรีกร คงกุทอง 0849567856 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.150 20 กุมภาพันธ์ 2562
15:02:00 น.
- เปิดใช้งานระบบติดตามฎีกาไม่ได้ ปรับปรุง DB server ปรับปรุง Software 0.00
วรพล ปะวันเต 0846861073 สำนักการคลัง 192.168.11.135 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:55:00 น.
ปริ๊นลีลาแอดไม่ได้ ขอให้อัพเดทเครื่องให้ใหม่ครับ update ie 11 ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0934181895 สำนักการคลัง 192.168.11.123 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:46:00 น.
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ set printer ปรับปรุง Software 0.00
ปุณยาพร สุวรรณสม 0934181895 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 20 กุมภาพันธ์ 2562
09:45:00 น.
เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 0.00
ณิชาภา 0898404620 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.89 18 กุมภาพันธ์ 2562
11:46:00 น.
มีอาการค้าง ไม่สามารถใช้งานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2562
10:25:00 น.
คอมเชื่อต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ 0.00
ฤทัยรัตน์ แผนทอง 086-5030097 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 18 กุมภาพันธ์ 2562
10:22:00 น.
คอมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ไม่ได้ 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น