HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
ชลันดา โพธินาม 1305 สำนักการคลัง 192.168.11.168 27 กรกฎาคม 2560
16:11:00 น.
ปริ้น laas ไม่ได้ ติดตั้ง plugin javascrib ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.วิภาวดี ปังอุทา 0819561752 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.89 26 กรกฎาคม 2560
09:52:00 น.
เครื่องเปิดไม่ติด mainboard เสีย รอเปลี่ยนอะไหล่ ปรับปรุง Hareware 2,500.00
นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ 043-225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.73 24 กรกฎาคม 2560
10:59:00 น.
-วินโดวส์ใช้การไม่ได้เพราะติดไวรัส -ต้องการลงโปรแกรม microsoft office เป็น version เดิม สแกนไวรัส ปรับปรุง Software 0.00
นายรัฐพล คำศิริตระกูล - สำนักสวัสดิการ 192.168.10.202 20 กรกฎาคม 2560
14:52:00 น.
ต้องการย้ายตำแหน่งเครื่องปริ้นเตอร์network ย้ายปริ๊นเตอร์ ปรับปรุง Hareware 0.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 19 กรกฎาคม 2560
12:07:00 น.
ขอรบกวนแจ้ง ให้ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตคะ ใส่หมายเลข ip ปรับปรุง Software 0.00
วิภาดา เพ็งหลอย 043-271261 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.195 19 กรกฎาคม 2560
10:05:00 น.
เครื่องปริ๊น Epson L550 ถ่ายเอกสารเป็นขีดเส้นสีดำกลางกระดาษค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ซ่อมชุดสแกน ปรับปรุง Hareware 900.00
นางสุรภา นะรินยา - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.55 18 กรกฎาคม 2560
15:50:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นายอาทิตย์ ยอดสง่า - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.12.57 18 กรกฎาคม 2560
15:16:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นส.เบ็ญจวรรณ์ ศิริปรุ - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.125 18 กรกฎาคม 2560
14:59:00 น.
ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ปรับปรุง Software 0.00
นางสุภาพร สุรัตพิพิธ - สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.96 18 กรกฎาคม 2560
14:38:00 น.
ขอติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0819561752 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 17 กรกฎาคม 2560
14:04:00 น.
ภาพไม่ขึ้นจอ จอลาย จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 04325514 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 17 กรกฎาคม 2560
12:12:00 น.
เพิ่มสายแลน 1 จุด เข้าเครื่องปริ้นเตอร์ เพิ่มจุดสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
กฤษณา 0934188459 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.25 14 กรกฎาคม 2560
12:56:00 น.
เครื่องไม่บูต 0.00
นายคมกฤต อมฤตวรรณ 0810234562 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 192.168.15.84 14 กรกฎาคม 2560
12:55:00 น.
สายสัญญาณภาพมีปัญหา เปลี่ยนสายสัญญาณภาพ ปรับปรุง Hareware 120.00
อัจฉรา หงษ์แสงไทย 0891877818 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.207 13 กรกฎาคม 2560
17:45:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์ไม่ได้ fix ip ปรับปรุง Software 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 04325514 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กรกฎาคม 2560
16:00:00 น.
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 0.00
นางสาวกรรณิการ์ ศิริรักษ์ 043-271210 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 12 กรกฎาคม 2560
09:45:00 น.
หน้าจอมีปัญหา 0.00
นางดวงนภา สกุลพานิช 0819655786 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.240 07 กรกฎาคม 2560
12:01:00 น.
เพิ่มจุดสายแลน 1จุด ติดตั้งสายแลน 1 จุด ปรับปรุง Hareware 0.00
นางกุลิสรา คชรัตน์ 0819561752 สำนักการศึกษา 192.168.14.249 07 กรกฎาคม 2560
10:04:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.เพชรี หวานนอก 0849561578 สำนักการคลัง 192.168.11.185 04 กรกฎาคม 2560
15:55:00 น.
เครื่องใช้งานไม่ได้ HDD เสีย ปรับปรุง Hareware 2,200.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น