HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
น.ส.ขวัญข้าว พลเวียงคำ 0849561758 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.123 17 พฤศจิกายน 2565
10:01:00 น.
เปิดติดแล้วดับ แผงวงจรหลักเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
พรรษา ศรีชัยแสง 0878663706 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 16 พฤศจิกายน 2565
13:27:00 น.
เชื่อมเครื่องปลิ้น add printer ปรับปรุง Software 0.00
น.ส.พัชรา ริวน 0935561688 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 16 พฤศจิกายน 2565
10:59:00 น.
เปิดไม่ติด แผงวงจรหลักเสีย M/B ปรับปรุง Hareware 1,800.00
นส.ธนาพร พลงาม 0935561688 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.41 16 พฤศจิกายน 2565
09:57:00 น.
เปิดไม่ติด การ์ดจอเสีย 1,600.00
สรรพทรัพย์ 0910612680 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.196 15 พฤศจิกายน 2565
09:21:00 น.
เปิดไม่ติดมีเสียงดัง, เปิดติดจอฟ้าหรือบางครั้งเครื่องค้าง,จอดำ เมนบอร์ดเสีย ปรับปรุง Hareware 1,800.00
พรรษา ศรีชัยแสง 061-6423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.10 15 พฤศจิกายน 2565
08:59:00 น.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน๊ตไม่ได้ค่ะ set ip ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 15 พฤศจิกายน 2565
08:58:00 น.
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
สยามรัฐ 091061.3391 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.12.62 14 พฤศจิกายน 2565
14:09:00 น.
ระบบอินเตอร์เน็ตช้า ลงภาพ อัปขึ้นเฟสเทศบาลไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.216 14 พฤศจิกายน 2565
08:51:00 น.
ไม่สามารถดาวน์โหลดงานได้ activate idm ปรับปรุง Software 0.00
ปัทมา ดอกอังชัน 0647499054 สำนักการคลัง 192.168.11.155 10 พฤศจิกายน 2565
09:13:00 น.
คอมพิวเตอร์สั่งปริ้นไม่ได้ add printer ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวปิยดา โพธิชำนาญ 0844188522 สำนักการคลัง 192.168.11.207 08 พฤศจิกายน 2565
09:00:00 น.
ไมโครซอฟออฟฟิต ไม่สามารถใช้งานได้ Activate office ปรับปรุง Software 0.00
นิตยา สิมมะลี 043222866 สำนักการคลัง 192.168.11.202 07 พฤศจิกายน 2565
10:32:00 น.
เชื่อมอินเตอร์เน็ตไม่ได้ set ip ปรับปรุง Software 0.00
จีรยา ศรีแสง 0626815836 สำนักการคลัง 192.168.11.184 03 พฤศจิกายน 2565
10:02:00 น.
เครื่องคอมช้า และปิดเองขณะทำงาน เพิ่มแรม เปลี่ยน HDD ปรับปรุง Hareware 3,700.00
สุกัญญา มุกดาศรี 043225617 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.23 03 พฤศจิกายน 2565
09:59:00 น.
ติดตั้งสายแลน เพิ่มจุดต่อสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นายพสิษฐ์ ยะอัมพันธ์ุ 0955561687 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.88 02 พฤศจิกายน 2565
12:51:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสีย ปรับปรุง Hareware 1,600.00
ไพศาล 0815929040 สำนักการศึกษา 192.168.14.69 01 พฤศจิกายน 2565
09:54:00 น.
ขอความอนุเคราะห์สายแลน ย้ายเครื่องครับ เพิ่มจุดต่อสายแลน ปรับปรุง Hareware 0.00
นางดลฤดี ประจักษ์เมือง 0955561687 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.88 31 ตุลาคม 2565
14:59:00 น.
เปิดเครื่องไม่ติด แรมเสียเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นางสาววัฒนา สีคาม 0942904788 สำนักการคลัง 192.168.11.115 31 ตุลาคม 2565
11:13:00 น.
สั่งปริ้นซ์ ปริ้นซ์ไม่ได้ แอดไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ ปรับปรุง Software 0.00
เพ็ญประกายมาส สาบุ 0919532445 สำนักการคลัง 192.168.11.83 26 ตุลาคม 2565
09:26:00 น.
เปิดไม่ติด แรมเสียเปลี่ยนแรม ปรับปรุง Hareware 1,600.00
นายยศ บุรีรัตน์ 0955561687 กองวิชาการและแผนงาน 192.168.15.84 25 ตุลาคม 2565
15:30:00 น.
ลงโปรแกรมใหม่ ติดตั้ง windows ใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น