HOME || แก้ไขปัญหาเบื้องต้น/คลังความรู้ || FOR ADMIN || QR-Code
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ นายยุทธภูมิ จำปาแดง โทร.043-009-842 ภายใน 5006

** กรุณาแจ้งซ่อมผ่านระบบ QR-Code

ข้อมูลผู้แจ้ง ข้อมูลแจ้งซ่อม สถานะ วิเคราะห์อาการ
ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทรผู้แจ้ง หน่วยงาน IP Address วัน/เวลา แจ้งซ่อม อาการเสีย วิเคราะห์อาการ ประเภทการซ่อม งบประมาณ
นายอนันต์ ทะสา 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.109 26 กรกฎาคม 2559
11:00:00 น.
ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ ปรับปรุง Software 0.00
จุ๊บแจง 0956641293 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.18 26 กรกฎาคม 2559
10:39:00 น.
ลง driver USB wifi ให้หน่อยค่ะ TP-link 54 Mbps. TL-WN422G ลงdriver TP-link 54 Mbps. TL-WN422G ปรับปรุง Software 0.00
จุ๊บแจง 0616423370 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.15.13 26 กรกฎาคม 2559
10:12:00 น.
ขึ้นสแกนไวรัส 3 ชั่วโมงทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นางกัญชพร ฟองทอง 0961085889 สำนักการคลัง 192.168.11.153 25 กรกฎาคม 2559
10:09:00 น.
error 0x80070422 แก้ไข Registry ปรับปรุง Software 0.00
นายชาญณรงค์ ภูแช่งโชติ 0844006438 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.29 25 กรกฎาคม 2559
09:31:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
นส.จันทร์ทิพย์ ชาญณัฐวัตศ์ 0810510528 สำนักสวัสดิการ 192.168.10.209 25 กรกฎาคม 2559
09:29:00 น.
ใช้งาน internet ไม่ได้ ใส่หมายเลข IP ปรับปรุง Software 0.00
กลัยา เทพศิลา 043-2270730 สำนักการคลัง 192.168.11.186 22 กรกฎาคม 2559
12:26:00 น.
ไม่สามารถบันทึกงานได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
วรางคณา วรราช 0858513017 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.11.6 22 กรกฎาคม 2559
10:00:00 น.
แจ้งเรื่อง ขอรหัสเข้าระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับหัวหน้างานกองทุนฯ และช่วยลงโปรแกรมไมโครซอฟ์ของNotebookส่วนตัวของหัวหน้ากองทุน ติดตั้ง MS Office ปรับปรุง Software 0.00
นางสาวสุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กรกฎาคม 2559
12:10:00 น.
ติดตั้งเครื่องสแกรน Canon 0.00
นางสาวสุจิตรา เสนาสิงห์ 0846841931 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 15 กรกฎาคม 2559
12:06:00 น.
ติดตั้งเครื่องสแกรน Canan image FORMULa DR-C225 0.00
นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์ 0847569542 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.12.31 14 กรกฎาคม 2559
17:13:00 น.
เข้า windows ไม่ได้ ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
ปิยะนุช (สำนักการช่าง) 1402 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2559
15:07:00 น.
ไม่มีเสียง เสียงไม่ดัง ลงไดร์เวอร์แล้วก็ไม่หาย 0.00
นางปิยะนุช 1402 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 14 กรกฎาคม 2559
15:03:00 น.
ไม่มีเสียง ลงไดร์เวอร์แล้วแต่ก็ยังไม่ดัง 0.00
น.ส.ศุภษร เสนาสุ 0859878547 สำนักการศึกษา 192.168.14.75 13 กรกฎาคม 2559
16:18:00 น.
เปิดไม่ติด adapter จอภาพเสีย ปรับปรุง Hareware 750.00
ธนิดา 043224029 สำนักการคลัง 192.168.11.169 12 กรกฎาคม 2559
09:03:00 น.
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ power supply เสีย ปรับปรุง Hareware 550.00
พรพนา ไชยรักษ์ 043-225166 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ - 11 กรกฎาคม 2559
15:13:00 น.
เข้าระบบ elass ไม่ได้ 0.00
นางจรัญญา ศิริพล 043-221184 สำนักปลัดเทศบาล 192.168.10.80 11 กรกฎาคม 2559
11:38:00 น.
wifi fire-man เข้าไม่ได้ทุกเครื่องเลย access point เสีย ปรับปรุง Hareware 3,300.00
นางสาววนารัตน์ คงคำ 0847569542 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 192.168.14.168 11 กรกฎาคม 2559
11:11:00 น.
บูตวน เข้า windows ไม่ได้ หน่วยความจำมีปัญหา ปรับปรุง Hareware 1,400.00
นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ 0810510528 สำนักการคลัง 192.168.11.92 08 กรกฎาคม 2559
11:02:00 น.
เปิดไม่ติด เปลี่ยน power supply ปรับปรุง Hareware 550.00
พจนีย์ 1402 สำนักการช่าง 192.168.13.214 07 กรกฎาคม 2559
16:57:00 น.
ปริ้นผ่านระบบ ไม่ได้ เครื่องค้างบ่อย เครื่องช้า มีไวรัส ลงโปรแกรมใหม่ ปรับปรุง Software 0.00
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130]
copyright (c) 2015-2037 จัดทำโดย นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น